SKATKISBOEKE - TREASURE CHEST BOOKS

(Herinneringe van ou boeke is 'n skat om te geniet - Memories of old books is a treasure to enjoy)

VERDWAALDE HARTE REEKS

Die reeks was getitel as “Ons Dominee”-reeks.  Dit kom uit ’n era waar die kerk en predikant ’n groot rol in die samelewing gespeel het.  Die leraar was iemand na wie jy kon opkyk vir hulp, ’n skouer om op te huil en sommer die man wat al jou familie se sielkundige en ander probleme ook kon oplos.  Die verhale was sonder vuil taal en seks, en het by ’n groot getal lesers inslag gevind.  Dit het inderwaarheid een die suksesvolste fotoverhale uit die stal van Republikeinse Pers geword.

Natuurlik is vandag se predikante ook mense waar om hulp aangeklop kan word.  Dit is egter ’n feit dat Afrikaners nie meer so kerkvas is as wat hulle in jare 60 of 70 was nie.  Maar die eietydse verhale het waarskynlik op die regte tyd in Suid-Afrika verskyn.  Mense kon hulle maklik vereenselwig met dominee Dawid Wiehahn en sy probleem gevalle. Hy moes mense help wat skielik blind geword het en andere wat in rolstoele beland het.  Hy moes huweliksprobleme soos ontrouheid hanteer en raad gee met opstandige kinders.  Klink dit bekend?  Ja, vandag nog het ons steeds hierdie probleme.  Maar hy was ook ’n man van aksie en kon homself ook verdedig as dit nodig was. (Sien: “Monster op haar spoor”, nr 197).  Partymaal het hy met gewapende mans ook te doen gekry en moes hy hom ook self kon verdedig. (Sien: “My vriend, my vyand”, nr 188).

Dit is jammer dat ons nie weet wie die skrywer was nie.  Miskien kan ’n leser ook hier help en ons help om van die rolspelers te identifiseer. Dit is waarskynlik nou tyd dat die skrywers en akteurs erkenning kry, vir hulle deel aan hierdie stukke ryke geskiedenis van Suid-Afrika, (deur Koos Papenfus).

Verdwaalde Harte - Snippie se wraakVerdwaalde Harte - Tik jy my, dan pik ek jou
169. Verdwaalde Harte - Snippie se wraak 174. Verdwaalde Harte - Tik jy my, dan pik ek jou

Verdwaalde Harte - Ter wille van die liefdeVerdwaalde Harte - Verstrik in die vreemde
175. Verdwaalde Harte - Ter wille van die liefde 176. Verdwaalde Harte - Verstrik in die vreemde

Verdwaalde Harte - Liewer laat as nooit Verdwaalde Harte - Kneg van sy geld
178. Verdwaalde Harte - Liewer laat as nooit 179. Verdwaalde Harte - Kneg van sy geld

Verdwaalde Harte - 'n Strik vir die liefde Verdwaalde Harte - Toe kom die inkeer
180. Verdwaalde Harte - 'n Strik vir die liefde 182. Verdwaalde Harte - Toe kom die inkeer

Verdwaalde Harte - Glo my Verdwaalde Harte - Geveg agter die skerms
183. Verdwaalde Harte - Glo my... 184. Verdwaalde Harte - Geveg agter die skerms

Verdwaalde Harte - 'n Strik vir skoonpaVerdwaalde Harte - My vriend, my vyand
187. Verdwaalde Harte - 'n Strik vir skoonpa 188. Verdwaalde Harte - My vriend, my vyand

Verdwaalde Harte - Misbruikte liefdeVerdwaalde Harte - Meisies langs die pad
192. Verdwaalde Harte - Misbruikte liefde 193. Verdwaalde Harte - Meisies langs die pad


Verdwaalde Harte - Wie sal die moeder wees Verdwaalde Harte - Monster op haar spoor
195. Verdwaalde Harte - Wie sal die moeder wees 175. Verdwaalde Harte - Monster op haar spoor


Verdwaalde Harte - Wees weer my man Verdwaalde Harte - Uur van versoening
198. Verdwaalde Harte - Wees weer my man 205. Verdwaalde Harte - Uur van versoening

Verdwaalde Harte - So naby geluk Verdwaalde Harte - Die lamp van die liggaam
210. Verdwaalde Harte - So naby geluk 212. Verdwaalde Harte - Die lamp van die liggaam

Copyright © 2019 by Pieter Haasbroek and Koos Papenfus. All rights reserved.
Last updated: 9 November 2019